ดูหนังใหม่ 2022" />

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา

นายรุ่งสุริยา เชียงชีระ

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา ขอประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เกี่ยวกับที่ดินรกร้างว่างเปล่า เพื่อลดภาระภาษีและบริหารทรัพย์สินของท่านให้เกิดประโยชน์สูงสุดและถูกลง โดยสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของที่ดินได้ตั้งแต่บัดนประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๙๙-๐๐๐๘ สายทางบ้านหนองห่าย จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๔,๖๖๐ ตารางเมตร ฯประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา เรื่องประกวดราคาจ้างการบริหารจัดการสิ่งปฎิกูลพื้นที่ตำบลข่วงเปา (จัดเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดูทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๙๙-๐๐๐๘ สายทางบ้านหนองห่าย จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๔,๖๖๐ ตารางเมตร ฯประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา เรื่องประกวดราคาจ้างการบริหารจัดการสิ่งปฎิกูลพื้นที่ตำบลข่วงเปา (จัดเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.99-0008 สายทางบ้านหนองห่าย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 14,660 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 ตำบลข่วงเปาราคากลาง จ้างก่อสร้างผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองห่าย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 14,660 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา ประจำปีงบประมาณ 2566 ดูทั้งหมด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา

จ.ส.ต.สิงห์แก้ว สุขเกษม

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 14,828

ผู้เข้าชมปีนี้ : 6,259

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 522

ผู้เข้าชมวันนี้ : 12

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง